Training

FAU

 • Ph.D. student to be trained in runtime verification/side-channel analysis  (€8,000; ca. 2 x 1 week visit at UM/STU). FAU’s group lacks competence in runtime verification of software implementations and conducting side-channel experiments. To make the Ph.D. student at FAU familiar with modern tools from these field, we anticipate that he visits the groups at UM/STU for about one week.

UM

 • Ph.D. student to be trained in cryptography (€2,000; ca. 1 week visit). UM’s group lacks competence in cryptography. To make the Ph.D. student at UM familiar with basic notions from this field, we anticipate that he visits one of the collaborating groups for about one week.

STU

 • 1  Ph.D. student and 1 postdoc to be trained in runtime verification (€6,000; ca. 2 x 1 week visit at UM, i.e., €1,500/person). The STU team will acquire competence in runtime verification of software implementations.

Master's theses:

 • Debnár Patrik, Bc., Finiasz-Sendrier algoritmus na dekódovanie náhodných lineárnych kódov, supervisor Mgr. Tomáš Fabšič, PhD., STU
 • Furičková Nikoleta, Bc., Dekódovanie náhodného lineárneho kódu pomocou vylepšeného Sternovho algoritmu, supervisor Mgr. Tomáš Fabšič, PhD., STU
 • Konkoľová Kristína, Bc., Riešenie CSD problému pomocou Sternovho algoritmu, supervisor Mgr. Tomáš Fabšič, PhD., STU
 • Šantavý Pavol, Bc., QC-MDPC kódy v post-kvantovej kryptografii, supervisor Mgr. Tomáš Fabšič, PhD., STU
 • Leščinská Daniela, Bc., Skupinová podpisová schéma založená na MPKC, supervisor Ing. Viliam Hromada, PhD., STU

 

Bachelor's theses:

 • Minarovič Daniel, MQ šifrovacia schéma založená na rozdiele polynómov, Ing. Viliam Hromada, PhD., STU
 • Topoľský Michal, MQ podpisová schéma s riedkymi polynómami (BIS), Ing. Viliam Hromada, PhD., STU
 • Vavro Tomáš, Časový útok na QC-MDPC McEliece s Miladinovic-Fossorier dekódovacím algoritmom, Mgr. Tomáš Fabšič, PhD., STU